Activities calendar

06 October 2020

Нашри нави «Наводир-ул-вақоеъ»-и Аҳмади Дониш

        Ба ибтикори нашриёти “Адиб” “Наводир-ул вақоеъ” асари беназири Аҳмад Махдуми  Дониш дар силсилаи 50-ҷилдаи “Ахтарони адаб”, ки гулчини осори классикони адабиёти тоҷикро дар бар мегирад, дар ҷилди 39  аз чоп баромад.