Activities calendar

23 October 2020

МУШКИЛОТИ СОҲАВИИ ДАСТНАВИСҲО

 

Биноҳои обод гарданд хароб.

Зи борону аз тобиши офтоб.

Пай афкандам аз назм кохи баланд,

Ки аз боду борон наёбад газанд.

Намирам аз ин пас, ки ман зидаам,

Ки тухми суханро парокандаам.

Ҳар он кас, ки дорад ҳушу ройю дин,

Пас аз марг бар ман кунад офарин...

                                             Ҳаким Фирдавсии Тӯсӣ