Интишори осори Шоҳин дар Маркази мероси хаттӣ

Интишори осори Шоҳин тавассути Маркази мероси хаттӣ

Ба муносибати 160-солагии зодрӯзи Шамсиддини Шоҳин шоири маъруфи нимаи дувуми асри Х1Х-и тоҷик, Маркази мероси хаттии АИ ҶТ осори шоирро дар се китоби ҷудогона таҳия ва нашр намуд.

“Девони ашъор”, “Лайлӣ ва Маҷнун” ва “Туҳфаи дӯстон ва Бадоеъ-ус-саноеъ” аз осори маъруфи Шамсиддин Шоҳин ҳастанд, ки тавассути ходимони илмии Марказ таҳия ва нашр шуданд.

Шамсиддини Шоҳин аз шоирони машҳур ва маорифпарварони ҷасури Бухоро буда, соли 1896 дар Қаршӣ вафот кардааст