Масъалаҳои муҳимми таърихи муосири Афғонистон дар таҳқиқоти Ҳақназар Назаров