19ژوئن سال روان ‌در تالار مرکز میراث خطّی نزد ریاست آکادیمی ملی علوم تاجیکستان سلسله‌ سیمنار‌های  ”بالا بردن سطح آگاهی جوانان و زنان راجع به اهمیت میراث مستند و سهم یونسکو در حفظ میراث مستند و فرهنگی“ آغاز گردیدند.

آکادمی ملی علوم تاجیکستان به اطلاع می رساند که طبق قرار ریاست آکادمی ملی علوم تاجیکستان مورخ 27.03.2023، شماره 69، در تاریخ 9 تا 10 اکتبر 2023 در شهر دوشنبه، سمپوزیوم علمی بین المللی به 1050 سالگرد ابوریحون برونی تحت عنوان "ابوریحون برونی - کاشف اسرار طبیعت" با همکاری یونسکو برگزار می شود.

         Бо чунин унвон (11.11.2022) дар Маркази мероси хаттии назди Раёсати Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Конфронси байналмилалии илмӣ-назариявӣ (бахшида ба хотири муҳаққиқ, нусхашинос ва матншиноси тоҷик Мамадвафо Бақоев) баргузор гардид.

 

در تاریخ 9.11.2022 مدیر منطقه ای یونسکو در آلماآتا جناب آقای مگنوس ماگنوسون با همراهی نمایندگان وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان و کمیسیون ملی یونسکو از مرکز میراث خطی نزد ریاست آکادمی ملی علوم تاجیکستان بازدید نمودند.

در تاریخ 11-12 اکتابر سال 2022 در تالار آکادمی ملی علوم تاجیکستان کنفرانس علمی-عملی بین المللی در موضوع "جغرافیای تاریخی و فرهنگی شاهنامه" ابوالقاسم فردوسی برگزار شد. این کنفرانس با نمایش دستخط ها و نگاره های نادر "شاهنامه" متعلق به قرن پانزدهم و شانزدهم میلادی در مرکز میراث خطی نزد ریاست آکادمی ملی علوم تاجیکستان افتتاح گردید.